Ochrana osobních údajů (GDPR)

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které nám zákazníci v rámci provozu internetového obchodu collamedic.cz poskytují.

Správcem osobních údajů podle čl. 4, bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Global Nutrition s.r.o. se sídlem Vrbová 621, 562 03 Ústí nad Orlicí (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:

Global Nutrition s.r.o.
Vrbová 621
562 03 Ústí nad Orlicí
E-mail: info@collamedic.cz
Tel.: +420 725 111 288
IČO: 02000709
DIČ: CZ02000709

Správcem jsou zpracovávány následující osobní údaje:

Jméno a příjmení
Dodací adresa
Fakturační adresa
E-mail
Telefonní číslo
v případě firemních zákazníků Společnost, IČ a DIČ

Účel zpracování osobních údajů

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

 • Informování o stavu objednávky.
 • Doručení objednaného zboží.
 • Založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí.
 • Vyřízení případné reklamace.
 • Informace o produktech.

E-mailovou adresu dále využíváme k tomu, abychom vás mohli informovat o novinkách, slevách a speciálních akcích. K této rozšířené marketingové komunikaci vyžadujeme vědomý souhlas. Pokud tyto informace nebudete chtít dostávat, máte možnost kdykoliv souhlas odstranit. Tuto možnost naleznete v patičce každého e-mailu nebo v sekci soukromí ve svém účtu.

Příjemci osobních údajů

E-shop je napojen na několik aplikací třetích stran, které dále zpracovávají data ke svému účelu.

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, služeb či realizaci plateb na základě smlouvy. Dále osoby zajišťující další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a marketingových služeb.

Předání údajů spojené s vyřízením objednávky v závislosti na výběru způsobu platby a dopravy může proběhnout se společnostmi:

 • Česká pošta, s.p.
 • PPL CZ s.r.o.

Předávání údajů spojené s marketingovými službami:

 • Facebook Ireland Limited
 • Google Ireland Limited
 • Heureka Shopping s.r.o.
 • Seznam.cz a.s.
 • Webona s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky nebo odesláním souhlasu pro marketingovou komunikaci. Tato doba je 2 roky. Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty. Po uplynutí doby nutné k uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR má každý zákazník právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

Závěrečná ustanovení

Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou.

Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za shora uvedených podmínek.

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že v celém rozsahu je přijímá.

S těmito podmínkami zákazník souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou zákazníci správci poskytli.

Odvolání souhlasu