Klinické studie a dTest: Kolagen – má smysl ho užívat?

od

dTest zveřejnil zprávu o testech kolagenu, které provedla španělská spotřebitelská organizace OCU. Testy se týkaly kolagenových doplňků stravy. Závěr je, že mnoho výrobců klame spotřebitele. Nicméně, klinické studie potvrzují účinnost kolagenu při omlazení pleti a zlepšení zdraví kloubů. V tomto článku se podíváme na výsledky testů dTestu a na důkazy z klinických studií o účinnosti kolagenu.

Obsah:

dTest – kolagen

Kolagen je oblíbeným doplňkem stravy, který slibuje zlepšení vzhledu a zdraví pokožky. Nicméně nedávné závěry testů zveřejněné spotřebitelskou organizací dTest ukázaly, že mnoho výrobců kolagenových tablet klame spotřebitele ohledně účinnosti svých produktů.

Kritéria, která byla údajně posuzována:

  • Množství kolagenu v produktu
  • Sdělení jasného původu kolagenu
  • Přítomnost aktivních složek, které podporují tvorbu kolagenu
  • Kvalita zpracování a výroby produktu
  • Bezpečnost a nežádoucí účinky při užívání pro některé osoby

Další bod, který test hodnotil byl samozřejmě účinek kolagenu.

Dle zprávy dTestu nejsou účinky kolagenu na pokožku, vlasy a nehty podloženy vědeckými studiemi. Tady si dovolíme nesouhlasit – nezávislé klinické studie jsou součástí tohoto článku. Další bod rozporu je, že aminokyseliny, z nichž se kolagen skládá, jsou sice obsaženy v běžné stravě, ale ne v takovém množství, aby měly vliv na zpomalení stárnutí kůže. Kolagen v pleťových krémech a mastech může pomoci pouze s hydratací pokožky. S tímto závěrem souhlasíme. Je to způsobeno vysokou molekulární hmotností kolagenu. Důležité je ovšem kompletní složení krému nebo séra. Kolagen zde svou roli hraje, nikoliv ale stěžejní.

Test kolagenu na pleť a nezávislé klinické studie

Přemýšlíte o kolagenových doplňcích stravy a nejste si jistí, jestli to má smysl? Pak uvítáte následující informace. V posledních letech byly provedeny nezávislé klinické studie, aby bylo možné zjistit, zda kolagen opravdu může pomoci s omlazením pleti a posílení kůže, nehtů a vlasů.

Klinické studie a testy – kolagen na vrásky

Kolagen je prospěšnou látkou pro pleť a v posledních letech se stal populárním ingrediencí v kosmetických produktech a doplňcích stravy. Nicméně, přestože se o jeho účincích mluví hodně, mnozí se ptají, zda kolagen opravdu funguje. Pro tento účel byly provedeny nezávislé klinické studie, které zkoumaly vliv kolagenu na hydrataci, elasticitu a vyhlazení vrásek. V této kapitole najdete odkazy na výsledky těchto studií a názor si hravě uděláte sami.

➡ Perorální užívání kolagenových peptidů významně zvýšilo hydrataci pokožky po 8 týdnech užívání. Hustota kolagenu v dermis se výrazně zvýšila a fragmentace kolagenové sítě v dermis se výrazně snížila již po 4 týdnech suplementace. Oba účinky přetrvávaly i po 12 týdnech. Experimenty ex vivo prokázaly, že kolagenní peptidy indukují tvorbu kolagenu… Klinická studie.

➡ Studie ukazuje, že perorální doplněk stravy obsahující hydrolyzovaný kolagen, kyselinu hyaluronovou a základní vitaminy a minerály vede k výraznému zlepšení hloubky vrásek. Je také schopen vyvolat znatelné zlepšení pružnosti a hydratace pokožky. Klinická studie.

➡ Ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii bylo 69 žen ve věku 35-55 let náhodně vybráno k podávání 2,5 g nebo 5,0 g hydrolyzovaného kolagenu nebo placeba jednou denně po dobu 8 týdnů. Na konci studie vykázala elasticita pokožky v obou skupinách s dávkováním hydrolyzovaného kolagenu statisticky významné zlepšení ve srovnání s placebem. Klinická studie.

➡ Klinicko-dermatologický aplikační test na ženách ve věku 40-55 let od Dermatest, Německo. Mořský kolagen byl velmi dobře snášen a vedl k významnému zvýšení vlhkosti pokožky, přičemž vykazoval průměrné zlepšení o 34,8 % a nejvyšší na 80,1 %. Test.

➡ Požívání bioaktivní kolagenních peptidů (dále BCP) podpořilo statisticky významné snížení objemu očních vrásek (p < 0,05) ve srovnání se skupinou užívající placebo po 4 a 8 týdnech (20 %) užívání. Navíc byl po 8 týdnech užívání zjištěn statisticky významně vyšší obsah prokolagenu typu I (65 %) a elastinu (18 %) u dobrovolníků užívajících BCP ve srovnání s pacienty užívajícími placebo. Závěrem lze říci, že naše zjištění prokazují, že perorální příjem bioaktivních kolagenních peptidů snížil výskyt kožních vrásek a měl pozitivní vliv na syntézu dermální matrix. Klinická studie.

➡ Objektivní dermatologická měření, jako je kutometrie a korneometrie, prokázala, že perorální kolagenové peptidy spolu s dalšími dermonutrienty po třech měsících užívání výrazně zlepšují hydrataci, pružnost a hustotu pokožky. Kromě toho a v souladu s objektivními měřeními dospěli účastníci studie ve svém subjektivním hodnocení k závěru, že se vzhled jejich pleti výrazně zlepšil. Klinická studie.

➡ Ve srovnání se skupinou s placebem byly hodnoty hydratace kůže po 6 týdnech a 12 týdnech významně vyšší ve skupině s nízkomolekulárními kolagenní peptidy (dále LMWCP). Po 12 týdnech se ve skupině LMWCP ve srovnání s placebovou skupinou významně zlepšilo skóre vizuálního hodnocení a tři parametry vrásnění kůže. Tyto výsledky naznačují, že kolagenní peptidy lze použít jako zdravotní funkční složku potravin ke zlepšení hydratace, pružnosti a vrásčitosti lidské pokožky. Klinická studie.

➡ Kolagenní hydrolyzát s vyšším obsahem bioaktivních kolagenních peptidů  vykazoval významné a výraznější zlepšení než kolagenní hydrolyzát s nižším obsahem bioaktivních kolagenních peptidů a to v oblasti vlhkosti, elasticity, vrásek v obličeji ve srovnání se skupinou s placebem. Klinická studie.

➡ Studie prokázala, že používání kolagenu vedlo ke snížení suchosti pokožky, objemu vrásek a jejich hloubky v oblasti nosu a úst už po 6 týdnech užívání. Klinická studie.

➡ Na konci studie vykazovala elasticita kůže v obou skupinách s dávkováním 2,5 – 5 g hydrolyzovaného kolagenu statisticky významné zlepšení ve srovnání s placebem. Po 4 týdnech následné léčby byla u starších žen zjištěna statisticky významně vyšší úroveň elasticity kůže. Klinická studie.

➡ …z těchto systematických přehledů vyplynulo, že perorální podávání hydrolyzovaného kolagenu zlepšuje klinické projevy zdraví kůže. Téměř všechny zahrnuté studie uváděly příznivé účinky suplementace kolagenem a v tomto ohledu nebyly mezi studiemi zjištěny žádné rozpory. Klinická studie.

➡ …výsledky jsou slibné pro krátkodobé i dlouhodobé užívání perorálních kolagenových doplňků při hojení ran a stárnutí kůže. Perorální kolagenové doplňky také zvyšují elasticitu, hydrataci a hustotu kolagenu v kůži. Klinická studie.

Klinické studie a testy – kolagen a celulitida

Celulitida je problém, který trápí mnoho žen a ačkoli existuje mnoho produktů slibujících zlepšení, účinnost mnohdy zůstává nejasná. V posledních letech se objevila řada klinických studií, které zkoumaly vliv kolagenu na celulitidu a její viditelnost. Tyto studie prokázaly, že kolagen může skutečně pomoci s redukcí celulitidy a zlepšením kvality kůže.

➡ Léčba bioaktivními kolagenními peptidy (BCP) při dávce 2500 mg denně po dobu 6 měsíců  vedla u žen s normální hmotností <strong>ke statisticky významnému snížení stupně celulitidy a snížení zvrásnění kůže na stehnech</strong> (P &lt; 0,05). Kromě toho se ve srovnání s placebem významně zlepšila hustota podkoží (P &lt; 0,05). Na základě současných údajů lze tedy konstatovat, že dlouhodobá léčba perorálně podávaným BCP vede ke zlepšení celulitidy a má pozitivní vliv na zdraví pokožky. Klinická studie.

➡ Klinická studie zaměřená na kolagenová vlákna v celulitidových jamkách pomocí mechanických, chirurgických nebo enzymatických přístupů naznačují, že strategie zaměřená na kolagenová vlákna je strategií, která s největší pravděpodobností <strong>zajistí trvalé zlepšení povrchové linie kůže a vzhled celulitidy. Klinická studie.

Klinické studie a testy – kolagen na lámavé nehty

Mnoho žen trpí problémy s třepením a lámáním nehtů. Klinické studie zkoumají vliv kolagenu na zdraví a pevnost nehtů. Jak kolagen pomáhá s tímto problémem si můžete přečíst v následujícím textu.

➡ Léčba bioaktivními kolagenovými peptidy podpořila 12% zvýšení růstu nehtů a 42% snížení četnosti lámání nehtů. Kromě toho 64 % účastníků dosáhlo celkového klinického zlepšení lámavých nehtů a 88 % účastníků zaznamenalo zlepšení 4 týdny po léčbě. Většina účastníků (80 %) souhlasila s tím, že používání BCP zlepšilo vzhled jejich nehtů, a byla s provedením léčby zcela spokojena. Klinická studie.

Klinické studie a testy – kolagen proti vypadávání vlasů

Mnoho žen trápí slabé vlasy nebo jejich přílišné vypadávání. Klinické studie se zaměřily i na tento problém. Jak kolagen pomáhá proti padání vlasů si můžete přečíst v následujícím textu.

➡ Řídnutí a vypadávání vlasů jsou výraznými známkami stárnutí. Stárnutí kmenových buněk vlasových folikulů způsobuje postupnou miniaturizaci vlasových folikulů a nakonec ztrátu vlasů. Analýza života kmenových buněk vlasových folikulů odhalila, že s věkem klesá obsah kolagenu v nich. Proces stárnutí vlasových lůžek lze tedy rekapitulovat jako nedostatek kolagenu. Jeho opětovným navýšením je možné vlasové folikuly posílit a řídnutí vlasů zastavit nebo zpomalit. Klinická studie.

Nejlepší kolagen – test mořského kolagenu, recenze

Produkce vlastního kolagenu v těle klesá po určitém věku, což může vést k nedostatku kolagenu již kolem čtyřicítky. Tento nedostatek může mít různé projevy, jako například stárnutí pokožky, vznik vrásek, suchost pokožky nebo lámání nehtů. Studie ukazují, že po 25. roce života se tvorba vlastního kolagenu snižuje o 1 až 1,5% ročně, což může mít negativní dopad na celkovou kvalitu pokožky, vypadávání vlasů a třepení nehtů i vznik pigmentových skvrn.

Hydrolyzovaný mořský kolagen má výhodu v tom, že se vstřebává až 1,5krát účinněji než kolagen z jiných zdrojů, jako jsou hovězí nebo vepřový. Díky této vlastnosti může být hydrolyzovaný mořský kolagen účinnější při podpoře zdraví pokožky, vlasů a kloubů.

Tabulka: Kritéria hodnocení kolagenu

Kritérium hodnocení Popis
Druh kolagenu Kolagenové peptidy z rybího kolagenu jsou vstřebávány rychleji a účinněji než kolagen z vepřového nebo hovězího masa
Typ kolagenu Kolagen typu I je nejvhodnější pro regeneraci pleti
Molekulární hmotnost Nízká molekulární hmotnost (asi 3000 Da) zaručuje lepší vstřebávání a účinnost kolagenu
Koncentrace kolagenu Vyšší koncentrace kolagenu (ideálně 5000 mg na denní dávku) zaručuje lepší účinky na pleť
Příchutě a barviva Kolagen bez sladidel a barviv je pro tělo přínosný a bezpečný

Spoustu konkrétních recenzí a zkušeností reálných osob si můžete přečíst v článku, který se věnuje tématu, jak vybrat ten nejlepší kolagen na pleť.

kolagen drink akční sada